יצחק בנימינוב - Success Leaders - ייעוץ פנסיוני
phone6, phone, contact, telephone, support, call
072-2515583
..

ייעוץ פנסיוני

בפגישה אישית אנשי המקצוע שלנו מנתחים את צרכיו של הלקוח בחיסכון פנסיוני וביטוחי עפ"י פרמטרים קיימים כגון :
מצב משפחתי, גיל, עיסוק, שכר, הכנסות והוצאות , עלויות ביטוח , וכ"ד . תהליך הייעוץ והתכנון כולל :
 • סקירה על חיסכון ארוך טווח ורגולציה בישראל
 • איסוף וניתוח תיק קיים של לקוח / אפיונו / נזילות / דמי ניהול .
 • סימולציית צרכיו של לקוח : ביטוחי חיים , נכות , חיסכון לפרישה .
 • קביעת מטרות , בניית תכנית רב שנתית להסגת חיסכון מיטבי .
 • הצגת חלופות עם דגש על הקטנת עלויות / מקסום חיסכון עתידי / התאמת סיכון
 • התאמת תיק  לצרכי לקוח / קבלת החלטה משותפת / ביצוע שינויים
 • לווי צמוד ומתמשך ביישום תכנית הנבחרת .
מטרות התכנון  :
 • ביטול כפילויות
 • ניצול מקסימאלי של הטבות מס
 • הפחתת דמי ניהול
 • בדיקת התאמה בכיסויים בביטוחי חיים , בריאות וסיעוד
לקביעת פגישת הכרות ללא תשלום עם יצחק בנימינוב יועץ פנסיוני ויועץ פרישה מורשה או להתייעצות מהירה  – צור קשר